Patio

Alternatywnie do standardowych rozwiązań, na dachach oraz w innych miejscach zastosowana może zostać roślinność ekstensywna, nie wymagająca podlewania.